Tổ hợp dàn nóng giải nhiệt gió Mitsubishi Electric Inverter 46.0 HP

Giá: Liên hệ

Mã: PUCY-P1150YSKD (-BS) (PUCY-P350YKD.TH + PUCY-P400YKD.TH + PUCY-P400YKD.TH) Danh mục: