Tổ hợp dàn nóng giải nhiệt gió Mitsubishi Electric Inverter 52.0 HP

Giá: Liên hệ

Mã: PUCY-P1300YSKD (-BS) (PUCY-P400YKD.TH + PUCY-P450YKD.TH + PUCY-P450YKD.TH) Danh mục: