Tổ hợp dàn nóng VRV Hiệu suất cao Mitsubishi Heavy Inverter 34.0 HP

Giá: Liên hệ

Mã: FDC950KXZXE1 (FDC280KXZXE1+FDC335KXZXE1+FDC335KXZXE1) Danh mục: