Tổ hợp dàn nóng VRV Tiêu chuẩn Mitsubishi Heavy Inverter 32.0 HP

Giá: Liên hệ

Mã: FDC900KXZE1 (FDC450KXZE1+FDC450KXZE1) Danh mục: