Tổ hợp dàn nóng VRV Tiêu chuẩn Mitsubishi Heavy Inverter 34.0 HP

Giá: Liên hệ

Mã: FDC950KXZE1 (FDC475KXZE1+FDC475KXZE1) Danh mục: