Tổ hợp dàn nóng VRV Tiêu chuẩn Mitsubishi Heavy Inverter 40.0 HP

Giá: Liên hệ

Mã: FDC1120KXZE1 (FDC560KXZE1+FDC560KXZE1) Danh mục: