Tổ hợp dàn nóng VRV Tiêu chuẩn Mitsubishi Heavy Inverter 42.0 HP

Giá: Liên hệ

Mã: FDC1200KXZE1 (FDC400KXZE1+FDC400KXZE1+FDC400KXZE1) Danh mục: