Tổ hợp dàn nóng VRV Tiêu chuẩn Mitsubishi Heavy Inverter 48.0 HP

Giá: Liên hệ

Mã: FDC1350KXZE1 (FDC450KXZE1+FDC450KXZE1+FDC450KXZE1) Danh mục: