Tổ hợp dàn nóng VRV Tiêu chuẩn Mitsubishi Heavy Inverter 58.0 HP

Giá: Liên hệ

Mã: FDC1620KXZE1 (FDC500KXZE1+FDC560KXZE1+FDC560KXZE1) Danh mục: