Tổ hợp dàn nóng giải nhiệt gió Mitsubishi Electric Inverter 58.0 HP

Giá: Liên hệ

Mã: PUCY-P1450YSKD (-BS) (PUCY-P450YKD.TH + PUCY-P500YKD.TH + PUCY-P500YKD.TH) Danh mục: