Tổ hợp dàn nóng VRV Hiệu suất cao Mitsubishi Heavy Inverter 18.0 HP

Giá: Liên hệ

Mã: FDC500KXZXE1 (FDC224KXZXE1+FDC280KXZXE1) Danh mục: