Tổ hợp dàn nóng VRV Hiệu suất cao Mitsubishi Heavy Inverter 20.0 HP

Giá: Liên hệ

Mã: FDC560KXZXE1 (FDC280KXZXE1+FDC280KXZXE1) Danh mục: