Tổ hợp dàn nóng VRV Hiệu suất cao Mitsubishi Heavy Inverter 24.0 HP

Giá: Liên hệ

Mã: FDC670KXZXE1 (FDC335KXZXE1+FDC335KXZXE1) Danh mục: