Tổ hợp dàn nóng VRV Tiêu chuẩn Mitsubishi Heavy Inverter 46.0 HP

Giá: Liên hệ

Mã: FDC1300KXZE1 (FDC400KXZE1+FDC450KXZE1+FDC450KXZE1) Danh mục: