Tổ hợp dàn nóng VRV Tiêu chuẩn Mitsubishi Heavy Inverter 56.0 HP

Giá: Liên hệ

Mã: FDC1560KXZE1 (FDC500KXZE1+FDC500KXZE1+FDC560KXZE1) Danh mục: